Zakres usług

Kompleksowe obsługa prawna – oferta

Usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marciniak świadczy kompleksowe usługi prawne. Dobry radca prawny powinien odznaczać się wieloma cechami, z których najważniejsze to umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zajmujemy się obsługą prawną w zakresie:

  • Prawa cywilnego (na przykład sprawy o zapłatę – obrona pozwanych w sprawach o zapłatę oraz w sprawach egzekucyjnych, sprawy o zniesienie współwłasności i sprawy spadkowe),
  • Prawo gospodarcze (w tym kompleksowa obsługa przedsiębiorców),
  • Negocjacje i mediacje,
  • Obrót nieruchomościami,
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym dochodzenie roszczeń pracowniczych i prowadzenie spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych),
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze (wszelkie sprawy między innymi o rozwiązanie małżeństwa, dochodzenie świadczeń alimentacyjnych lub też obniżenie albo podwyższenie ich wysokości).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej działalności, chętnie odpowiemy na nie podczas kontaktu telefonicznego.

Zapraszamy do współpracy!